B.M.V.

Društvo za računovodstvo, konsalting i
poslovne usluge...

B.M.V. d.o.o. - Računovodstvene usluge

  • vodjenje knjiga u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izvještavanja
  • sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izvještavanja
  • obračun zarada i vodjenje evidencije zaposlenih
  • izrada specijalnih bilansa (likvidacioni , sanacioni, konsolidovani, diobeni, bilansi fuzije itd.)
  • računovodstveni konsalting ( tumačenje pojedinih MSFI)
  • izrada napomena uz finansijske izvještaje
  • sastavljanje pravilnika o računovodstvenim politikama u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izvještavanja
  • organizacija računovodstva (ustrojavanje i unapredjenje računovodstvene funkcije, tokova dokumentacije i sistema internih računovodstvenih kontrola)