B.M.V.

Društvo za računovodstvo, konsalting i
poslovne usluge...

B.M.V. d.o.o. - Poreski konsalting

  • sastavljanje poreskih izvještaja i bilansa za pravna i fizička lica
  • priprema i predaja poreskih prijava i obrazaca za pravna i fizička lica
  • poreski savjeti i mišljenja pri utvrdjivanju poreza i poreskoj optimalizaciji
  • poreski konsalting u cilju smanjenja poreskih obaveza u granicama zakona
  • poresko planiranje
  • izbjegavanje internog i medjunarodnog dvostrukog oporezivanja