B.M.V.

Društvo za računovodstvo, konsalting i
poslovne usluge...

B.M.V. d.o.o. - Ostale usluge

  • registracija društava i predstavništava stranih pravnih lica
  • regrutovanje računovodstvenih kadrova (HR) i njihov odabir prema zadatim kriterijumima
  • forenzički pregled računovodstvene i finansijske dokumentacije
  • usluge interne revizije
  • podrška u komunikaciji sa bankama (cash flow projekcije, projekcije bilansa stanja i bilansa uspjeha, priprema izvještaja za banke)